Pienistä puroista...

Pakkaustarviketoimittajamme herätteli minua ajattelemaan ekologisuutta pakkaustarvikkeissa. Olen ehkä ajatellut, että niiden merkitys on aika pieni, mutta kuten sanonta kuuluu, pienistä puroista…

Itse asiassa ekologisuus on pakkaustarvikkeissa jo varsin mietittyä, ja ekologisia, kestävän kehityksen tuotteita on tarjolla runsaasti. Myöskään hinta näissä tuotteissa ei enää ole merkittävästi kalliimpi kuin ”perinteisissä” tuotteissa. Jos laatu samalla on jopa parempi, en näe mitään syytä olla ottamatta ekologisia tuotteita huomioon pakkaustarvikehankinnoissa.

Ekologiseen pakkaamiseen liittyvässä kirjeessään Mercamer Oy huomioi, että ekoboomi on johtamassa ekologisuuskäsitteen inflaatioon. Mutta eikö se toisaalta tarkoita, että ekoajattelu on siirtynyt valtavirtaan aiemmasta marginaalisesta roolistaan?

Voidaan myös pohtia, onko pakkaustarvikkeiden leimaaminen eko-tuotteiksi vain viherpesun muoto. Jos tuotteen valmistamisessa käytettyjä luonnonvaroja on mitattu ja voidaan tutkitusti osoittaa energian ja veden selvästi alempia kulutusarvoja sekä pienempiä hiilipäästöjä, voidaan varmaan viherpesupuheet unohtaa. Hyvänä esimerkkinä voisi tähän nostaa meilläkin käyttöön tulevat Mercamerin Ruoholaatikko™ -tuotteet.

Me Campillä haluamme kantaa kortemme kekoon ympäristönsuojelussa, siitä kertoo jo meille myönnetty ISO14001 ympäristösertifikaatti. Ekologisemmat pakkausmateriaalit ovat tervetullut osa myös meidän vaikutusmahdollisuuksiimme.

Kevätterveisin,

Jarkko Tauria, hankintakoordinaattori