ISO 9001 ja ISO 14001 - Sertifioitua laatua asiakkaiden ja ympäristön hyväksi

Meille Camp Mobilityllä laatu ja ympäristöasiat ovat aina olleet tärkeitä.

Olemme tavoitteellisesti panostaneet laadun lisäksi myös ympäristötyöhön, mikä näkyy meille juuri myönnetyssä ISO 14001 ympäristösertifikaatista.

Matka kohti ISO 14001 ympäristöjärjestelmän sertifiointia lähti halustamme osoittaa sitoutumisemme ympäristövaikutuksiemme hallintaan. Organisaatioihin yleisesti kohdistuu jatkuvassa määrin kasvavia odotuksia sekä lainsäädännöllisiä vaatimuksia edistää aktiivisesti kestävää kehitystä.

Järjestelmällinen lähestymistapa ympäristöasioiden hallintaan auttaa meitä Camp Mobilityllä parantamaan ympäristötavoitteidemme saavuttamista, parantamaan ympäristönsuojelun tasoa ja vastaamaan nopeasti muuttuviin vaatimuksiin.

ISO 14001 ympäristösertifiointi on jatkoa vuonna 2020 Camp Mobilitylle myönnetylle ISO 9001 laadunhallinta sertifikaatille. Asetimme ISO 9001 sertifioinnin jälkeen tavoitteeksemme ISO 14001 ympäristöjärjestelmän sertifioinnin ja tavoite saavutettiin suunnitelmallisesti.

ISO 9001 ja ISO 14001 standardit perustuvat molemmat jatkuvan parantamisen filosofiaan ja standardien vaatimukset tukevat hyvin toisiaan. ISO 9001 ja ISO 14001 ovat kansainvälisesti tunnettuja standardeja.

ISO 9001 on laadunhallintastandardi, joka asettaa vaatimukset yrityksen laadunhallintajärjestelmälle. Standardin tavoitteena on yrityksen toiminnan jatkuva parantaminen sekä asiakastyytyväisyyden lisääminen.
ISO 14001 standardissa puolestaan määritellään vaatimukset, joiden mukaan organisaation on tunnistettava ja ymmärrettävä toimintojensa sekä tuotteidensa ja palvelujensa ympäristönäkökohdat ja niiden vaikutukset.

Sertifikaatit ovat riippumattomia kolmannen osapuolen antamia päteviä todisteita ponnisteluistamme laadun ja ympäristön hyväksi. Camp Scandinavian / Allard Groupin ulkoiset auditoinnit Ruotsissa ja Suomessa suorittaa Research Institutes of Sweden AB (RISE) joka on Ruotsin valtion omistama tutkimuslaitos, joka tekee yhteistyötä mm. yliopistojen sekä teollisuuden ja julkisen sektorin kanssa.

Jatkamme tulevaisuudessakin työtämme toimintamme jatkuvan parantamisen, asiakastyytyväisyyden sekä ympäristöasioiden hallinnan parissa. Riippumattoman asiantuntijan (RISE) vuosittaiset auditoinnit sekä yrityksemme sisäiset auditoinnit tukevat toimintatapojemme jatkuvaa parantamista ja ovat samalla vaatimus ISO 9001 ja ISO 14001 sertifikaattien voimassaololle.

 

Aurinkoisin terveisin,

Merja Kortteus

Laatukoordinaattori / Camp Mobility